QGIS 2.14 ‘Essen’ Released

QGIS 2.14 หรือชื่อรุ่นนี้คือ ‘Essen’ เพิ่งออกวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 นี้ ด้วยคุณภาพของซอฟแวร์ตัวนี้ ประกอบกับเป็น Open Source ทาง GIS ที่สามารถรองรับได้หลายระบบปฏิบัติการ เช่น Linux, Unix, Mac, และ Windows ซอฟแวร์ตัวนี้ ผมว่าน่าสนใจมาก โดยเฉพาะรุ่นนี้แล้วเป็น LTR (Long Term Release) เวอร์ชั่น เราไม่ควรพลาดครับ

Read more