รู้จัก GEOSAT

บริษัท จีโอแซท จำกัด ให้บริการทางด้าน GIS โดยตรง ไม่ว่าจะเป็น การเก็บข้อมูลภาคสนาม การแก้ไขข้อมูลในออฟฟิต การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอ้างอิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และสร้างแบบจำลองทั้งทางด้าน vector และ raster

นอกจากนี้เรายังมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับฐานข้อมูลต่างๆ รวมไปถึง spatial extension ยกตัวอย่าง เช่น Postgres, mySQL, Postgis, ArcSDE และอื่นๆ เรายังให้บริการทางด้านแอพพลิเคชั่นที่ใช้เฉพาะทาง ทั้ง โปรแกรมที่มีไลเซ่นท์หรือโอเพ็นซอร์สเพื่อให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น QGIS, Mapserver, ogr และอื่นๆ

เรายังสามารถสร้างแอพลิเคชั่นในรูปแบบของเว็บ หรือวินโดว์ โดยใช้ความหลากหลายของภาษาทางคอมพิวเตอร์ เช่น PHP, javascript, HTML, CSS, jQuery, C, C++ และอื่นๆ